สถานที่เรือล่องผ่าน

ถ่ายรูปชมวิว

  • slidehome001.jpg
  • slidehome002.png
  • slidehome005.jpg
  • slidehome03.jpg
  • slidehome04.jpg
  • slidehome05.jpg
  • slidehome06.jpg
  • slidehome07.jpg

 

     สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นสะพานที่สร้างขึ้นในปี 2516 เพื่อเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยได้รับพระราชทานนามว่า “สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็ดพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพื้นที่ของสะพานทางฝั่งพระนครนั้นเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล

 

     สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) ประกอบด้วยโครงสะพานเหล็กยาว 6 ช่วง เชิงสะพานทั้งสองฝั่งเป็นคอนกรีต มีทางเข้าขนาบสองข้าง ช่วงลอดกลางสะพาานสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 7.50 เมตร เป็นสะพานที่เปิดไม่ได้

     เปิดใช้เมื่อ 7 มิ.ย. 2500

 

     สะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อระหว่างฝรั่งกรุงเทพฯ กับฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นในสมัย รัชการที่ 7 เมื่อปี พ.ศ. 2472 เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพมหานครครบ 150 ปี

 

     สะพานพระปกเกล้าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมระหว่างถนนจักรเพชร กับถนนประชาธิหก เป็นสะพานคู่ขาไปและขากลับ สร้างขนาดกันกับสะพานพระพุทธยอดฟ้า

 สะพานพระราม 8 เป็น สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แห่งที่ 13 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลายถนนอรุณอัมรินทร์ ฝั่งธนบุรี กับปลายถนนวิสุทธิษัตริย์ ฝั่งพระนคร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2538 เพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้า รองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนฯ และเป็นจุดเชื่อมต่อตามโครงการพระราชดำริตามแนวจตุรทิศ ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้ผิวการจราจรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2545

สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับ ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา สถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ของเราในครั้งนี้ซึ่งอาจจะมีหลายๆท่านยังไม่รู้ว่าที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นท่าเรือแล้วยังมีอะไรพิเศษ..วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้เพราะนักท่องเที่ยวบางท่านคิดว่า ริเวอร์ซิตี้แห่งนี้เป็นแค่จุดรับส่งลูกค้าขึ้นเรือธรรมดาแต่ว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีดีแค่จุดรับส่งคนขึ้นเรืออย่างเดียวนะครับ ริเวอร์ซิตี้แห่งนี้ยังเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วยรวมไปถึงเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงการตกแต่งและสีไฟที่สวยงามตอนกลางคืนจะสวยงามเด่นมากอีกทั้งริเวอร์ซิตี้ยังอยู่กับฝั่งตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของประเทศไทยอย่างไอคอนสยามอีกด้วย

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ศาสนสถานเอกลักษณ์ประจำกรุงรัตนโกสินทร์ที่งดงามด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมงานศิลป์ ควรค่าแก่ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนหาเอ่ยถึง วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร หรือที่คนไทยเรียกสั่นๆว่า วัดอรุณ เราเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีด้วยเพราะความงดงามทางสถาปัตยกรรมอันประเมินค่าไม่ได้ แถมยังตั้งเด่นเป็นสง่าริมแม่น้ำเจ้าพระยายังกลายเป็นสัญลักษณ์ความสวยงามประจักษ์ต่อสายตายชาวโลกและเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานวันนี้เราโอกาสพาทุกท่านไปชมความสวยงามและทำความรู้จักกับ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร ให้มากขึ้นกันดีกว่าเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

"หอยแมลงภู่” เป็นอาหารทะเลอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ด้วยความหวานที่เป็นธรรมชาติและความแน่นเต็มคำของเนื้อหอย หลายคนคงอยากทราบแล้วว่านอกจากความอร่อย “หอยแมลงภู่” ยังมีสรรพคุณอะไรที่น่าสนใจอีกไหม อย่ารอช้า...ไปค้นพบคุณประโยชน์ของหอยแมลงภู่กันเลยค่ะ

      ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (ป้อมบางกอก) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงปากคลองบางกอกใหญ่ ภายในกองบัญชาการกองทัพเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ พื้นที่เดียวกับพระราชวังเดิม ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราชินีในปัจจุบัน และอยู่ห่างจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ประมาณ 500 เมตรเท่านั้น

 

     วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงช้นโท ชนิดวรมหาวิหาร อยู่ในเขตการปกครอง คณะสงฆ์มหานิกายภาค 1 สร้างในสมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ ในสมัยธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรางสร้างพระราชวังใกล้วัดบางว้าใหญ่ โปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็นพระอารามหลวงและเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช

 

      วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยา พระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแทนประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย

 

     วัดกัลยาณมิตรเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัย เมื่อ พ.ศ. 2368 โดย เจ้าพระยานิกร บดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศบ้านและซื้อที่ดินข้างเคียงเพิ่มเติม เพื่อสร้างวัด แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) พระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และทรางสร้างพระราชทานทั้งพระวิหารหลวง และพระประธานสำหรับพระวิหารหลวง คือ หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นพระพุทธรูปใหญ่อยู่ริมแม่น้ำแบบเดียวกันกับที่วัดพนัญเชิงกรุงเก่า

 

Ontour ขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจเดินทางไปกับเรา

และลูกค้าองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย