• slidehome001.jpg
  • slidehome002.jpg
  • slidehome03.jpg
  • slidehome04.jpg
  • slidehome05.jpg
  • slidehome06.jpg
  • slidehome07.jpg

ผู้ใหญ่

3,200.-

พิเศษ 2,900.-

เด็ก(4-10 ปี)

2,000.-

พิเศษ 1,800.-

     

 ท่าเรือ  : ริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา

 ลงทะเบียน : 19.00 น. 

ล่องเรือ : 19.30-22.30 น.

 

บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เครื่องดื่มต้อนรับ, น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ
ฟรี กระทงสำหรับทุกท่าน

 

เรือเจ้าพระยาปริ้นเซส เป็นเรือที่มีหลังคาที่สูงกว่าเรือลำอื่น ดังนั้นคุณจะรู้สึกได้ถึงความโปร่งโล่งสบายเมื่อขึ้นไปล่องเรือรับประทานอาหารจะ

จุดเด่น
เรือเจ้าพระยาปริ๊นเซส เป็นเรือเพียงลำเดียวที่ในไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์ ไม่มีเมนูหมู เหมาะกับลูกค้าที่ไม่ทานหมู และชาวมุสลิมค่ะ

 

ค่าบริการรวม
1. ค่าล่องเรือเจ้าพระยาปริ้นเซส

2. บุฟเฟต่อาหารนานาชาติ
3. เครื่องดื่ม (น้ำเปล่า, ชา, กาแฟ)
4. เครื่องดื่มต้อนรับ 1 แก้ว
5. ดรายแสน็ก
6. การแสดงดนตรีสด
ค่าบริการไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ค่าเครื่องดื่มอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่สั่งเพิ่มบนเรือ

 

เงื่อนไขการจองล่องเรือราคาโปรโมชั่น
  1. ชำระค่าบริการทั้งหมดภายในวันจอง (หรือตามเงื่อนไขในใบแจ้งหนี้)
  2. กรณีลูกค้าขอยกเลิก/เลื่อนการล่องเรือ หรือ ไม่เดินทางตามกำหนดการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

Ontour ขอขอบคุณ ลูกค้าที่ไว้วางใจเดินทางไปกับเรา

และลูกค้าองค์กรอื่น ๆ อีกมากมาย